Algemene voorwaarden & privacybeleid

 

Inleiding

CV-Video (in de rest van deze tekst ook aangeduid als “we” en “ons”) biedt de website www.cv-video.nl en bijbehorende diensten aan onder de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze pagina. Door een account aan te maken op deze website ga je akkoord met al deze voorwaarden.

 

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

CV-Video houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden en het privacybeleid aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers van deze website om wijzigingen te lezen. Wanneer een account actief blijft, betekent dit dat je automatisch akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Het is anderen niet toegestaan deze voorwaarden te wijzigen.

 

Wijzigingen van de website en dienstverlening

We houden ons het recht voor om de inhoud, functionaliteit en tarieven van de website en onze dienstverlening aan te passen. We brengen je hiervan niet automatisch op de hoogte. Nieuwe functionaliteiten en diensten op deze website vallen ook onder de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

 

Privacybeleid

We vinden je privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens die je op deze website achterlaat bewaren en gebruiken we uitsluitend voor het tonen van je profiel en account. We bewaren de gegevens zolang je account actief is. Wanneer je je account verwijdert, verwijderen we je gegevens.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om je inloggegevens te onthouden, zodat je niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeft in te loggen. Ook gebruiken we cookies van Google Analytics om bezoek- en gebruikersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren.

 

Beveiliging

Je gegevens worden opgeslagen in een veilige online omgeving. Ondanks onze voorzichtigheid is dataoverdracht via internet nooit 100% veilig. We doen ons best je gegevens te bewaken, maar kunnen geen absolute garantie bieden. Het delen van de informatie op ons platform is daarom voor eigen risico.

 

Onjuiste of aanstootgevende gegevens

We bieden werkgevers en werkzoekenden een platform om elkaar te vinden. We gaan ervan uit dat de informatie die je over jezelf geeft juist is. Wanneer informatie niet klopt of gedateerd is, vragen we je dat aan te passen.

We accepteren op deze website geen teksten en filmpjes die seksueel getint, bedreigend, vernederend, misleidend, frauduleus, gewelddadig of discriminerend zijn (op grond van leeftijd, religie, geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, etniciteit of een fysieke dan wel lichamelijke beperking). Ook informatie die een inbreuk vormt op andermans privacy wordt op deze website niet getolereerd.

We houden ons het recht voor dergelijke content te verwijderen. We zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het verwijderen van deze content heeft.

 

Minderjarigen

Deze website is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18, dan heb je toestemming van een ouder of verzorger nodig om een account op deze website aan te maken. We controleren hier niet actief op, maar wanneer we uit gegevens opmaken dat je jonger dan 18 bent, deactiveren we je account.

 

Geen baangarantie

Hoewel we verwachten dat dit platform je kans op een baan vergroot, geven we geen garantie.

 

Misbruik van andermans gegevens

Het is je niet toegestaan om je account op deze website te gebruiken om toegang te krijgen tot accounts van anderen of om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server. Wanneer je de website op deze manier gebruikt en hiervoor vervolgd wordt, zullen we onze medewerking verlenen aan autoriteiten die hier onderzoek naar doen.

 

Informatie en websites van derden

Deze website kan je doorverwijzen naar andere websites op internet of op een andere manier in aanraking brengen met informatie, documenten, materialen of diensten van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites, ook niet wanneer de informatie daarop als beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren, illegaal is of het copyright schendt.

Ook voor informatie die derden op deze website plaatsen, zijn we niet verantwoordelijk. We controleren deze informatie niet structureel en kunnen dus niet garanderen dat deze informatie juist en niet kwetsend, illegaal of racistisch is.

 

Auteursrecht

CV-Video heeft het auteursrecht over alle content op deze website. Onder ‘content’ verstaan we alle informatie, data, software, foto’s, video’s, muziek, geluiden en video’s die door bezoekers op deze website bekeken kunnen worden.

Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat op de content die je op de site plaatst (video’s, tekst, etc.) geen auteursrecht van een ander rust. Is dit wel het geval, dan verzoeken we je de eigenaar van de content zelf om toestemming te vragen voor het gebruik ervan.

Het is je niet toegestaan content, software of andere delen van deze website te verkopen, na te maken of te kopiëren.

 

Functioneren van de website en dienstverlening

We doen ons best de website 100% van de tijd werkend en draaiende te houden. Toch kan het voorkomen dat de website of een functionaliteit tijdelijk niet of niet foutloos werkt. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die dit eventueel heeft. We zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan je computer, laptop, tablet of telefoon of het zoek raken van gegevens als gevolg van gebruik van deze dienst.

Verder krijg je geen restitutie van betaling of van het niet nakomen van onze diensten en service als dat het gevolg is van zaken waar we zelf geen controle overhebben zoals veranderingen in wetgeving, stakingen, oorlog, brand of ongevallen.

 

Veiligheid en wachtwoord

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en accountnaam. Voor de gevolgen die inbraak in je account hebben, zijn wij niet aansprakelijk. Het is niet toegestaan je account over te dragen op een andere gebruiker. Wanneer je dit toch doet, hebben we het recht je account onmiddellijk te verwijderen.

 

Spam

Het is niet toegestaan om e-mailadressen verkregen via deze website te gebruiken voor het toezenden van ongevraagde e-mails. We houden ons het recht voor geautomatiseerde monitoring uit te voeren om de gebruikers van deze dienst te beschermen tegen spam en andere ongewenste mailberichten.

 

Gebruik buiten Nederland

Hoewel deze website ook voor bezoekers buiten Nederland toegankelijk is, garanderen we niet dat de inhoud en het gebruik voldoen aan wetten en regels in die landen. Het is je eigen verantwoordelijkheid het gebruik van deze website af te stemmen op de regels in het land waar je onze diensten gebruikt.